måndag 6 mars 2017

NFF och Närpes Erbjuder presenteras

För dig som vill veta litet mera om NFF och medlemsföretagen startar vi nu en serie företagspresentationer. Alla 52 medlemsföretagen beräknar vi ha presenterade framåt höstsidan. Först ut är själva NFF som förening.

Närpespresentkortet är just nu det synligaste gemensamma projektet i NFF


NFF eller Näsby-Finby-Företagare  är en lokal intresseorganisation för handel och företagande i Närpes med omnejd. NFF består nu av 52 medlemmar med verksamheter i vitt skilda brancher. Restauranger, elektronik, presenter, ljud o ljus, reklam, blommor och plantor, böcker, kläder och t.o.m. dagligvaror och massor med olika tjänsteföretag, ja nästan allt finns hos NFF-medlemsföretagen.

Lite historia...


Historien bakom NFF är enkel; den gamla köpmannaföreningen i Närpes slogs ihop med Närpes företagare r.f. för många år sedan. Det var då tänkt att köpmännens intressen beträffande event, handel och liknande lokala aktiviteter också skulle handhas av  företagarföreningen. På företagarföreningshåll i hela kustregionen blev det också stor turbulens för ett antal år sedan och Närpes Företagare r.f anslöt sig då till blocket med Österbottens Företagarförening r.f. , varvid det mesta av verksamheten kom att handla om skolning och kurser i mera nationella/riksomfattande saker. Den verksamheten är givetvis viktig, inte minst nu när omvälvningar uppifrån kommer i en strid ström, men resurserna för den riktigt småskaliga lokala eventverksamheten finns tyvärr inte här längre. Med detta som grund bildades år 2011 en lös underförening till Centrumrådet i Närpes r.f och namnet blev just Näsby-Finby-Företagare, NFF.

Och det här gör NFF


Mässan Kvinna & Co var omtyckt  men den krävde mycket talkojobb. Bilden från första mässan där intervjuer gjordes med olika företag i inredningsbranschen.
Föreningen gjorde under flera år stor succé med olika centrumjippon och sin reklamtidning Närpes Erbjuder, och kom i folkmun att bli "nya köpmannaföreningen". NFF höll också vårmässan, Kvinna&Co, några vårar men det krävde många långa talkodagar och betydande riskkapital. Föreningen fick en del uppslutning  från staden och de lokala bankerna också men huvudansvaret föll på föreningen och dess styrelse. Med erfarenheterna från  tvådagars Kvinna-mässan i bagaget gjordes mässan om till en enklare eftermiddags-minimässa, Möt våren Mitt i stan, våren 2016. Resursbehoven både för medverkande företag och föreningen är nu ordentligt mindre men konsumenterna och folket hinner ändå prata med "sina" företagare. MittiStan mässan återkommer i år den 29 april.

Våren 2016 "övergavs" den gamla reklamtidningen och tanken var att göra en textbaserad upplaga vilket dock stötte på svårighet när posten förändrade sina villkor.
Eftersom mycket av företagens kundinformation, alltså det som konsumenten många gånger kallar reklam, också alltmer övergått till sociala medier, webb och online har också reklamtidningen Närpes Erbjuder blivit mindre populär bland medlemsföretagen. Våren 2016 försökte Nff sig på en mera informationsrik tidning, vilken också uppkattades mycket av allmänheten, men alla omändringar inom postutdelningen gjorde att tidningen inte kunde göras med det korta varsel som företagarna nuförtiden kräver. För tillfället ligger därför tidningsidéen i vila tills nya infallsvinklar yppar sig. NFF flyttade också in på internet på vintern 2014 med både webbsida och Facebook-sidan Närpes Erbjuder. Olika Fb-grupper och blogg har vi också sett oss behöva och framtiden får utvisa vad nästa steg blir.

Arbetsuppgifterna inom NFF handhas av en styrelse men det mesta görs i skilda undergrupper. En sådan är t.ex. Presentkortsgruppen, som handhar det populära gemensamma Närpes Presentkortet. En annan grupp funderar på nya köpkassar med tillhörande attiraljer, jippon planeras för det mesta i samråd med andra aktörer som t.ex Slättens Mat&Mystik med Dynamo, Påskjippot med Lions, Julöppningen och nu Möt våren Mitt i stan sponsras också av företag utanför NFF. Föreningen har också varit med på ett hörn med projektet Visit Närpes som har Närpes Turism r.f  som huvudman.

Modevisning på Möt våren Mitt i Stan 2016, här med brudklänningar

Kontakter och idéer


NFF tar gärna emot idéer om saker folk vill skall hända i bygden. Från inkomna idéer brukar det alltid finnas något guldkorn som passar in både i verksamheten och under de ekonomiska ramar som finns. Kommer idéer in som kanske kan förverkligas av nån annan intressegrupp får vi helt sonika överföra vidare till dem.

Att sätta blomprakt till räcket vid vassbron var en idé som vi tyckte var värd att förverkliga. Lådorna kom från Hällströms plåt, självbevattningsiden från Wickmans Plantskola och blommorna kommer från Engelqvists Blommor.

I styrelsen för NFF finns just nu: Anna Sjöblom från Sjöbloms Golv, Mikael Hällström från Hällströms Plåt, Kjell Wickman från Wickmans Plantskola och Tage Wickman från Tawi Product. Dessutom har vi utom styrelsen eventkordinator Maria "Filippa" Sundlin från Dynamohouse som håller kontakterna  hit och dit och också medverkar som sakkunnig på många av våra möten. Har man ideer kan man givetvis också ta kontakt med vilket medlemsföretag som helst eller man kan också maila direkt. Email: info(at)nff.fi

På hemsidan www.nff.fi kan du se vilka alla företag som är medlemmar i NFF.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar