tisdag 16 april 2019

LIONS påskfest 2019


Traditionell LIONS påskfest på torget kommer igen också denna påsk. Alla barn och folk med barnasinnet i behåll är välkomna till torget i Närpes påsklördagen 20.4 kl 12-14. Arrangörer är Närpes Lions Club och Lions LC Three Towns.


På programmet står bl.a. Påskhäxtävling där Årets påskhäxa utses bland de utklädda som

kommer och hämtar en nummerlapp. Kvalifikationen till tävlingen är just passlig utstyrsel + nummerlappen, sen är det fru fortuna som gör resten. Årets påskhäxa kan räkna med ett litet pengakuvert, med Sparbanksstämpeln på...

Det koras också första o andra arvs(prinsessa- eller prins-) häxor, som får ett litet tunnare bidrag. Och alla numrerade påskhäxor kan räkna med ett chokladägg ungefär där vid 14-tiden.

Dessutom ordnas mete, bollplank, korvgrillning m.m. och så är Lions Three Towns på plats och säljer bl.a. bakverk och våfflor.

 

Annonseringen sponsras av företagen


För att sprida budskapet, alltså sköta den kostsamma annonseringen, om Lions påskfesten så har Lionsklubbarna nu i rätt många år samarbetat med ortens näringsliv via föreningen NFF Närpes r.f. Dock ska genast sägas att understödet kommer från hela näringslivet i Närpes, alltså från långt flera än NFF:s medlemsföretag. På detta vis kan klubbarna använda  hela behållningen av själva festen till avsedd  hjälpverksamhet samtidigt som företagen får påminna om sin existens för allmänheten. Behållningen av påskfesten används  till skolstipendier för byggdens egna ungdomar. Också följande företag har efter pressläggning av annonsen deltagit:

 

Stöd gärna Lionsklubbarnas verksamhet


Har ditt företag missat inbjudan att vara med och stöda annonseringen kan du göra en egen inbetalning genom att skriva ut bankgiroblankett och betala in till angiven kontonummer. 29€ (inkl moms) är det standardbelopp som vi enats om men givetvis kan man öka på beloppet om man så önskar.

Man kan också stöda Lions påskfesten privat med direkt inbetalning till Lionsklubbarna. Då gör man en inbetalning direkt till nån av Lionsklubbarnas konton vilka är: LC Närpes IBAN FI70 4963 1040 0082 99  och/eller LC Three Towns IBAN FI45 4963 1120 0215 27. Skriv gärna ordet påskfesten i meddelanderutan. Inkomna bidrag i samband med påskfesten går som sagt till ungdomsverksamheten i form av skolstipendier.


Kom alltså till torget påsklördag kl 12-14!

En korv är bra för att få krafter till allt skoj
..det finns också våfflor och kaffe och saft...
Så man orkar rutcha..
..Mete är populärt bland både stora och små

Likaså bollplanket

Välkommen!