lördag 3 december 2016

Närpesbloggen, NFF och servicen i Närpes

Inom Näsby-Finby-Företagare har vi länge känt att vi behöver ytterligare en kanal för att tala om den fina service det privata näringslivet har att erbjuda. Service i form av rätta produkter, vägledning inför val av produkt och inte minst hur man sedan ska använda och sköta produkten man köpt. Service är också att få en tjänst snabbt och rätt utförd och förstås helst till ett godtagbart slutpris.

Historia

För dig som inte tidigare känner till Näsby-Finby-Företagare, NFF, kommer här  en snabb presentation.

NFF består av drygt 50 företag och företagare och är en lös underförening till Centrumrådet i Närpes r.f.. Vilka exakt vi är hittar du på vår hemsida www.narpeserbjuder.fi, under fliken Affärer. Precis som alla andra grupper och föreningar har också NFF en facebooksida som även den heter Närpes Erbjuder. Gå gärna dit och läs om vad som händer inom affärskretsarna i Närpes.

Presentkort, evenemang m.m.


Närpes Presentkortet är ett bekvämt och populärt gåvoalternativ
Det mest synliga är kanske det gemensamma Närpes Presentkortet, som vi är stolta över att kunna samarbeta kring. 

Med det här presentkort på fickan kan du handla i ett 30-tal olika företag på orten, och ännu bättre - du behöver inte förbruka hela summa på en gång utan, du kan gå från ett företag till nästa och fortsätter tills du förbrukat summan. Bra va!
  
Julöppning med program brukar ordnas på torget. Nu sist
höll vi till i parken p.g.a byggarbetena kring torget.
Andra saker som NFF-företagarna samarbetar kring är bl.a. marknadsföring och trivsel i centrumbilden. Med trivseln har vi nuförtiden god hjälp av eventkordinatorn Maria "Filippa" Sundlin som  jobbar inom många grupper för turismens väl i bygden.

Mat & Mystik, Kvinnomässa/Minimässa och Torgkväll är också sådant som NFF är delaktiga i. NFF sponsrar även Lions påskfest på torget.

 Närpes Erbjuder tidningen

NFF har också gett ut gratistidningen Närpes Erbjuder, men just nu ligger den litet på is p.g.a orsaker som t.ex utdelning, kostnader, otillräckliga talkokrafter m.m. Våren 2016 är den sista papperstidningen vi gjort och vill du bekanta dig med den finns den också digitalt på ISUU. På ISSUU ser du också att vi gjort helt digitala blad o tidningar.

 
Tidningen började som "Laang-löördain" men bytte så småningom namn till 
Närpes Erbjuder och våren 2016 prövades en tidning med artiklar och bilder.


Det här är litet av vad NFF och företagen har att erbjuda. Och så bjuder ju förstås var och en företagare inom sin bransch till så gott man hinner med både idéer och resurser. 

Minimässan som ordnades i MittiStan-huset i april 2016 var ett ypperligt tillfälle för både stora och små företag att visa upp sig vid ett eget litet bord.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar